Categories: NewsPublished On: 6th June 2011

Finansiering is ‘n groot probleem vir boere

By 2 min read

Kommersiële banke finansier landbou in Suid-Afrika met 75% terwyl die Landbank se aandeel van 30% in 2000 tot 8% gedaal het. Volgens ‘n berig op Sake24 is dit van die gegewens oor landbou-finansiering wat na vore gekom het op ’n debat wat deur die Landboubesigheidskamer (LBK) geïnisieer is.

Dié debat het gevolg nadat mnr Pravin Gordhan, minister van finansies, gevra het daar moet weer indringend na landboufinansiering, en veral ontwikkelingsfinansiering, gekyk word.
Sake24 berig dat die getal plaaseenhede in die land van sowat 60 000 15 jaar gelede tot minder as 40 000 tans gedaal het.

Plaaseenhede het groter geword terwyl die verhouding van skuld tot bruto inkomste op plase verbeter het.

Uit die gesprek het dit duidelik geword dat kleinboere dit toenemend moeiliker vind om finansiering te bekom in die lig van strenger kredietbeheermaatreëls.

Een van die knelpunte is die afskaffing van die ou Landboukredietraad wat beteken dat kwalifiserende boere nie meer finansiering teen gunstige rentekoerse kan bekom nie.
’n Hele aantal knelpunte in die verskaffing van ontwikkelingsfinansiering in die landbou is uitgelig, waaronder die gebrek aan koördinering tussen die verskillende agentskappe, armoede in landelike gebiede, die gebrek aan markte in landelike gebiede waar produkte verkoop kan word en die hoë risiko wat dié soort finansiering inhou.

Van die oplossings wat in die debat na vore gekom het, is dat die regering bestaansboere by hul finansieringspogings moet insluit.

Aan die kommersiële kant is daar ‘n doolhof van regulasies waaraan gehoor gegee moet word voordat finansiering aan boere toegestaan kan word. Dit blyk dat die Nasionale Kredietwet geskryf is met die oog op verbruikers en dat ondernemings nou ook daaraan onderworpe is, wat die toestaan van krediet ’n bykans onmoontlike taak maak.

’n Dokument waarin voorstelle vervat word om landboufinansiering te verbeter, word opgestel en sal aan die tesourie en die departement van landbou, bosbou en visserye oorhandig word. Bron: Sake24

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0