Categories: NuusPublished On: 21st August 2023

Die onderhoud van bestaande handelsvennootskappe en die ontginning van nuwe markte is noodsaaklik vir Suid-Afrikaanse landbou

By 3 min read

Picture2

John Hudson, Hoof van Landbou by Nedbank Kommersiële Banksake

Suid-Afrika (SA) is in die benydenswaardige posisie om ‘n netto uitvoerder van landbouprodukte te wees. Afgesien van die ooglopende bydrae wat dit tot SA se BBP en werkskepping lewer, is dit, tesame met uitstekende plaaslike produksie en rekorduitvoere die afgelope 2 jaar, die hoofredes vir voedselsekerheid in SA en waarom voedselprysinflasie vergeleke met die res van die wêreld in toom gehou kon word.

Omdat SA se landbou uitvoergeoriënteerd is, moet klem op die beveiliging van die ononderbroke voortsetting daarvan val. Aandag moet geskenk word aan die verbetering van logistieke doeltreffendheid, versterkte bevordering van Suid-Afrikaanse produkte in uitvoermarkte, en die handhawing van goeie verhoudings met bestaande belangrike uitvoermarkte, terwyl uitbreiding na nuwe markte verseker word. Dit is veral belangrik in die konteks van toenemende spanning tussen die Ooste en die Weste – soos uitgelig deur die potensiële verlies van SA se voordele weens die Verenigde State (VSA) se Wet op Groei en Geleenthede in Afrika (AGOA) – en strenger regulasies wat die Europese Unie (EU) tans oplê.

‘n Potensiële kwessie is die doelwit van die Europese Green Deal om die omgewings- en koolstofvoetspoor van voedsel se produksie en verbruik in die blok te verminder. ’n Voor die hand liggende uitdaging is SA se afhanklikheid van fossielbrandstowwe, wat waarskynlik nie aan die kriteria sal voldoen wat EU-teikens vereis nie. Ewe problematies is egter die EU se toenemend strenger regulasies, en hoë koste van voldoening wat waarskynlik die voordele van ons bestaande voorkeurhandelsreëlings met die streek sal wegkalwe.
‘n Voorbeeld hiervan is die EU se besluit in Junie verlede jaar om kouebehandelingsvereistes vir lemoeninvoere uit Suider-Afrika in te stel – ‘n besluit wat na bewering geneem is as ’n voorsorgmaatreël teen die valskodlingmot wat op talle gewasse voed, insluitend sitrus. Die impak van hierdie besluit sal fel wees vir Suid-Afrika se sitrusboere, wat tot 800 000 ton produkte per jaar na die EU uitvoer. Bykomende koste en potensiële verlies aan inkomste kan in 2023 moontlik meer as R500 miljoen beloop, terwyl dit nagenoeg R1,4 miljard sal kos om in voldoende koelbergingstegnologie en kapasiteit te belê.

Die sitrussektor hou tans 140 000 werksgeleenthede in stand en lewer jaarliks uitvoerinkomste vanR30 miljard. Geprojekteerde groei sal die bedryf egter in staat stel om moontlik ‘n verdere 100 000 werksgeleenthede te skep en ‘n bykomende R20 miljard jaarliks te genereer – maar dit is duidelik dat bykomende markte vir hierdie uitvoere gevind moet word om die bedryf teen potensiële verliese in die EU-mark te beskerm.

Hierdie bedreigings beklemtoon die noodsaaklikheid daarvan om bestaande vennootskapverhoudings te koester terwyl nuwe markte in beide die Ooste en Weste aggressief ontwikkel word. Tans het SA net vryhandelsooreenkomste in twee van SA se grootste markte – Afrika en Europa – wat gesamentlik 62% van totale landbou-uitvoere uitmaak. Uitvoere na die Midde-Ooste, Asië, die Amerikas en die Verenigde Koninkryk maak 36% van uitvoere uit en verdien ernstige aandag. Van SA se hewigste mededinging is afkomstig van ander produsente in die ‘Globale Suide’, wat verskeie handelsooreenkomste met derde markte in Asië, die Midde-Ooste en die Amerikas in plek het. Die feit dat hierdie lande óf voorkeur- óf bilaterale handelsooreenkomste het, beteken dat SA in werklikheid hoër tariewe as ons sleutelmededingers in hierdie markte in die gesig staar. Dit beteken dat plaaslike produsente hoofsaaklik deur doeltreffendheid op plaasvlak tariewe moet oorkom.

Nedbank skram nie weg van uitdagings wat die potensiaal van die landbousektor belemmer nie, en omarm die geleenthede wat hierdie uitdagings bied. Ons werk saam met sleutelorganisasies en -belanghebbendes om ’n dieper kennis te ontwikkel, en deur begrip te kombineer met ‘n langtermyn- en kliëntgesentreerde benadering, kry ons ‘n 360-grade-oorsig van unieke risikodrywers, sowel as mitigasie- en groeistrategieë wat ons kliënte in hul agribesighede, sowel as in die algehele sektor toepas.

0
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0
0