Categories: NewsPublished On: 16th March 2011

Boere gaan nie grond prysgee

By 2 min read
Die ANC moet self sy verkiesingsbeloftes nakom en dit nie afwentel na landbouwerkgewers nie, sê TLU SA. Die landbou-organisasie het vandag in sy voorlegging aan die Parlementêre portefeuljekomitee wat die nuwe Wysigingswetsontwerp op Verblyfsekerheid bespreek, gesê as die ANC behuising en werk aan mense beloof, moet hy dit self voorsien.
 
Die wysigings aan die wet maak onder meer daarvoor voorsiening dat boere nie bewoners op die plaas, met ander woorde, mense wat daar woon sonder om daar te werk, van die grond mag afsit nie. Grond moet ook aan werkers beskikbaar gestel word dat hulle hulle eie vee kan aanhou en aanplantings doen. 
 
TLU SA het in sy voorlegging gewaarsku dat landbouwerkgewers nie bereid is om hulle grond op hierdie manier af te staan nie. Hulle sal eerder meganiseer en “werkers” aanstel wat net ‘n gereelde diens en ‘n tenk vol diesel nodig het. 
 
Mnr Bennie van Zyl, die hoofbestuurder van TLU SA, sê voedselsekerheid is reeds in gedrang en pogings om boere te dwing om hulle plase tot onekonomiese eenhede te verklein, gaan die situasie vererger.
 
Hy het dit duidelik gemaak dat werkers se regte deur bestaande arbeidswetgewing beskerm word en dat boere daaraan voldoen. Dit is egter onaanvaarbaar om van landbouwerkgewers te verwag om verantwoordelikheid te aanvaar vir die verskaffing van permanente behuising en ander voorregte soos elektrisiteit, water en vervoer. Mnr Van Zyl het die Suid-Afrikaanse Weermag as voorbeeld gebruik. Indien ‘n persoon uit die Weermag se diens tree, kan hy nie aanbly in sy weermaghuis en aandring op al die voorregte wat hy as werknemer gehad het nie. Die vraag is waarom word dit van landbouwerkgewers verwag as die staat nie bereid is om dit te doen nie.
 
Die organisasie vra ook reguit wat agter die wetgewing skuil, want dit maak geen ekonomiese sin nie.
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0