Categories: NewsPublished On: 27th January 2011

Banke gevra om te help met waterramp

By 2 min read

Die minister van Landbou, Bosbou en Vissery, mev Tina Joemat-Petterson het ‘n beroep op insetverskaffers en finansiële instellings gedoen om betrokke te raak by die oorbrugging van die ramptoestande wat deur die swaar reën veroorsaak is. Dit spruit uit ‘n gesprek wat sy met verteenwoordigers van georganiseerde landbou gehad het.

Die organisasies, Agri SA en TLU SA, het albei hulle tevredenheid met die verloop van die gesprek uitgespreek. 
 
TLU SA het aanbeveel dat ‘n rampfonds gestig word waarin die regering en georganiseerde landbou verteenwoordig word en het daarop aangedring dat die regering sekuriteit sal verskaf by finansiële instellings vir boere met finansiële probleme. Mnr  Louis Meintjes, adjunk-president van TLU SA, sê:  “Dit sluit agterstallige skuld en kapitale onvermoë as gevolg van vloedskade in.”
 
Mnr Meintjes het na afloop van die vergadering gesê TLU SA is tevrede dat die minister onderneem het om die aanbevelings op te volg. Hy sê die sukses van die ramphulpprojek sal ‘n maatstaf wees van die Regering se erns met voedselsekerheid en kommersiële landbou.
 
Agri SA het op sy beurt met die minister saamgestem dat die herstel en voortsetting van die boerderye wat geraak is, vooropgestel moet word. Mnr Johannes Möller, president van Agri SA, sê: “Die minister het dit duidelik gestel dat dit nie gaan oor kompensasie vir inkomsteverliese nie, maar dat alles in werking gestel moet word om die produksievermoë van boerderye te herstel deur die heropbou van infrastruktuur wat plase bedien sowel as infrastruktuur en verbeterings op plase.”
 
Volgens Agri SA se voorlopige kosteberamings word ongeveer 7 500ha net in die Benede Oranjeriviergebied regstreeks deur die vloed geraak en ‘n verdere 2 200ha is sodanig afgesny dat oeste nie gelewer kan word nie.  Ongeveer 1 100 boere is deur die vloed in dié gebied geraak.  Na raming sal ongeveer R20 miljoen benodig word vir dringende herstelwerk aan infrastruktuur en die koste om noodwalle te vervang sal ongeveer R260 miljoen beloop.  Indien die verwagte koste vir die hervestiging van boorde in ag geneem word, kan die herstel van infrastruktuur in slegs dié betrokke gebied meer as R1 miljard beloop.
 
Agri SA is ook bekommerd oor die bykans 4 000 voltydse en 53 000 deeltydse werkers, slegs in die Benede Oranjerivier-gebied, wat deur dié toestande geraak word.  Mnr Möller sê die korttermyn-doelwit van die organisasie is om te help met die onmiddellike behoefte aan lewensmiddele vir diegene wat by die boerdery betrokke is.
 
Skadebepalings word tans ook in die ander provinsies gedoen.
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0