Categories: NewsPublished On: 15th February 2012

AgriSA-kies-vrede

By 2 min read

Mnr Theo de Jager, adjunk-president van AgriSA, glo dat daadwerklike betrokkenheid van AgriSA in gesprekke met die regering beter sal verloop as konfrontasie. 

Mnr de Jager se opmerking volg op uitlatings van mnr Moeletsi Mbeki dat AgriSA hulle handskoene moet uittrek.  Mnr Mbeki, broer van voormalige-president Thabo Mbeki en ondervoorsitter van die Suid-Afrikaanse Instituut van Interne Sake, het AgriSA verlede jaar sowel as vanjaar aangeraai om die regering te konfronteer oor voorgestelde planne vir grondhervorming. 

Volgens mnr De Jager is dit belangrik dat die land se 37 000 kommersiële boere nie die publiek vervreem nie. Hy glo vas dat die beste pad vir boere is om uit te reik na gemeenskappe. Soos met die onlangse tornado aan die Oos-Rand waartydens boere die eerstes was wat hulp verleen het aan die plakkerskampe. 

Maar AgriSA is onder geweldige druk van sy lede, wit en swart, om die regering te dwing om die swaard van grondhervorming wat oor landbou hang, te verwyder. Volgens mnr de Jager is die grootste bedreiging nie grondhervorming nie, maar die rampspoedige manier waarop dit in werking gestel word.

AgriSA se strategie van betrokkenheid het baie gedoen om die regering se vyandige houding te verander. Volgens mnr de Jager is dit ‘n voet in die deur wat hulle sal help om te onderhandel. Nog ‘n groot faktor in die regering se ommekeer is danksy die onderhandelinge tussen boere en ander Afrika-lande. Meer as ‘n duisend boere het in ander lande op die vasteland gaan boer. Sedertdien het AgriSA ‘n verandering in die regering se houding opgemerk. Volgens mnr de Jager het dit duidelik geword dat Suid-Afrika sy boere meer nodig het as wat die boere Suid-Afrika nodig het. 

Mnr de Jager, self ‘n suksesvolle boer, het meer as 200 van die plase besoek wat deur grondhervorming oorgedra is. Volgens hom is baie min van die plase produktief en is dit duidelik dat die regering se grondhervormingsprogram besig is om te misluk. 

Ondanks die struikelblokke is mnr De Jager steeds daarvan oortuig dat die voedselbedryf in Suid-Afrika ‘n blink toekoms het en boere moet net vasbyt tot die politieke klimaat gestabiliseer het.

 

Bron: Business Live

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment