Categories: NewsPublished On: 21st October 2011

Agri-SA:-Grondbesetting-sal-nie-geduld-word-nie

By 1 min read
“Opruiende uitsprake gerig op die onwettige besetting van grond neem toe en dit blyk dat die ANC-leierskap ‘n wag-en-sien benadering inneem” het mnr Johannes Möller, president van Agri SA gesê.  
 
“Dit kan natuurlik deel wees van ‘n omvattende en georkestreerde strategie om druk op grondeienaars te plaas ten einde toe te gee aan beleidsinisiatiewe gerig op grondhervorming”.
 
Mnr Möller het gesê dat Agri SA in goedertrou met die regering onderhandel oor die aangeleenthede vervat in die Groenskrif op Grondhervorming en verwag gevolglik van die regering om nie hierdie ordelike proses deur onverantwoordelike uitlatings te laat ondermyn nie.
 
Die ANC Jeuliga-leier Julius Malema het onlangs by ʼn openbare geleentheid in Thembelihle, ‘n woongebied wes van Johannesburg, mense aangemoedig om grond sonder toestemming te beset indien die regering nie dit aan hulle gee nie.
 
Volgens mnr Möller het Agri SA reeds verskeie keer ‘n dokument vir die hantering van onregmatige besetting van grond onder sy lede se aandag gebring. Dieselfde dokument is ook aan die SAPD se prioriteitskomitee vir Landelike Veiligheid gestuur.
 
Mnr Möller het gesê dat boere hulle van die inhoud van die dokument moet vergewis aangesien hulle regte en verpligtinge in geval van ‘n besetting of betreding duidelik daarrin uiteengesit word. 
 
Hy het gesê Agri SA staan steeds ordelike wetstoepassing voor, maar kan die benadering slegs uitleef indien die owerheid dit moontlik maak.
0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0