Categories: NewsPublished On: 12th May 2011

Agri SA beding beter watertariewe

By 1 min read
Na volgehoue onderhandelinge met die Departement van Waterwese het daar uiteindelik groter realisme ten opsigte van aanpassings in watertariewe ingetree, het Johannes Möller, President van Agri SA gesê. 
 
Volgens aanduidings van die Departement van Waterwese sal ‘n maksimum styging van 10% op die waterhulpbronbestuur- en waterinfrastruktuurtariewe in die 2011/2012-jaar van krag wees.  
 
Die verwikkeling is betekenisvol aangesien die aanvanklike voorgestelde tariewe vir waterhulpbronbestuur, wat ook die instandhouding van waterhulpbronne insluit, vir stygings van tot 179% voorsiening gemaak het, het mnr Möller gesê.  
 
In die geval van waterinfrastruktuur by staatswaterskemas en besproeiingsrade, het die aanvanklik voorgestelde tariewe gewissel tussen 0 en 50%. Hierdie tariewe kon ingevolge ‘n bestaande ooreenkoms tussen Agri SA en die Departement, in sekere gevalle wel met tot 50% styg.
 
Agri SA het in ‘n voorlegging die Departement daarop gewys dat die besproeiingsektor veral gevoelig is vir prysstygings soos dié van water en elektrisiteit. Die Departement is gevolglik versoek om, teen die agtergrond van volgehoue voedselproduksie, tariefstygings tot die minimum te beperk.
 
Die algehele jaarlikse besparing vir die besproeiingsektor beloop ten minste R100 miljoen. 
 
Mnr Möller het minister Molewa en die waarnemende direkteur-generaal, Trevor Balzer bedank vir hulle begrip van die knellende ekonomiese toestande in die besproeiingsbedryf.  

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment