Categories: NewsPublished On: 28th April 2016

Oespryse goed genoeg vir kunsmisaankope

By 3 min read

E.721

Die huidige oes/kunsmis-prysverhouding is gunstig vergeleke met dié van die vorige seisoen en behoort die vraag na kunsmis gedurende die 2016/17-plantseisoen te kan ondersteun, sê Adriaan de Lange, voorsitter van Fertasa (Misstofvereniging van Suider-Afrika), in sy jaarverslag wat tydens die vereniging se 56ste jaarkongres in Johannesburg voorgehou is. Adriaan is besturende direkteur van Omnia Kunsmis.

Sy verslag is deur Adam Mostert, hoofuitvoerende beampte van Fertasa, aangebied aangesien Adriaan nie die kongres kon bywoon nie.

Volgens die verslag sal die mark vir misstofprodukte gedurende 2016 grootliks van voldoende reënval afhang. Gedurende 2015 was die gemiddelde reënval slegs 403 mm, teenoor 544 mm vir 2012 tot 2014.

As gevolg van die uitwerking van El Nino in 2015, het die getal hektaar onder somergewasse met 22% gedaal, van 4,1 miljoen ha in 2014 tot 3,2 miljoen ha in 2015. Die hektare onder mielies het met 27% afgeneem. Daarenteen het sonneblom-aanplantings met 20% toegeneem, van 560 000 ha tot 718 000 ha. Die gemiddelde opbrengs vir alle somergewasse word op 2,63t/ha voorspel, vergeleke met 2,89t/ha in 2014 (4,15t/ha 2013).

Die streekstekort aan voedselproduksie, het die R-prys vir mielies tot rekordhoogtes laat skiet. Teen R4 710/t is die prys van witmielies sowat R1 600 bo die teoretiese invoerpariteitsprys. Teen R1 084/t, verhandel geelmielies teen invoerpariteit. Hierdie pryse weerspieël ‘n styging sedert Januarie 2015 van 124% vir witmielies en 62% vir geelmielies. Witmielies verhandel tans bó die koringprys van R4 540/t.

Internasionale misstofpryse, aldus Adriaan, is swak weens oorkapasiteit. Ureum- en potaspryse het sedert Januarie 2015 met 39% gedaal. Die verswakking van die rand het die plaaslike mark teen die aansienlike daling in internasionale pryse verskans. Die internasionale stikstofprys sal gedurende 2016 tot ‘n groot mate afhang van Sjinese verskaffers, wat beduidende voorraadvlakke opbou, asook van die prys van gas in die Oekraïne.

Adriaan het die belangrikheid van nakoming van Fertasa se Gedragskode beklemtoon. “Die doel van die kode is om ‘n etiese kultuur van nakoming in die misstofbedryf te stig en te monitor – insluitend vervaardiging, verpakking, opberging, verspreiding en die kleinhandel. Produkte wat vervaardig word deur diegene wat ingevolge die Fertasa-gedragskode gesertifiseer is, voldoen aan alle wetlike en gehalte-vereistes. Sodoende word ‘n kultuur van integriteit en vertroue binne die misstofbedryf bevorder.”

Die beginsels waarop die Wet op Misstowwe moet berus is deur Fertasa aan die Registrateur voorgelê. Een van die vernaamste afwykings van die oorspronklike voorstelle was die behoefte om voort te gaan met die registrasie van die finale misstofprodukte. Slegs geregistreerde grondstowwe sal toegelaat word in die formulering van die finale produk. Alle ingevoerde produkte, insluitende grondstowwe, tussenin- en finale produkte, moet aan inspeksie onderworpe wees.

Fertasa het 20 regstellings aan die 2012-misstofregulasies voorgestel. Die Registrateur het die voorstelle aanvaar. Van die veranderinge het betrekking op munisipale kompos, rioolslyk en plaasmis vir die tuinbou- en huishoudelike mark. Dié produkte kan nou in grootmaat verkoop word mits dit geregistreer is.

Daar is tans ‘n agterstand van agt tot nege maande in die Registrateur se kantoor vir die registrasie van nuwe produkte. Fertasa het aangebied om behulpsaam te wees met oplossings vir die tegniese probleme. Die Registrateur het die aanbod aanvaar en die agterstand kan binne vier maande uitgewis wees.

Goeie vordering is gemaak met die vestiging van ‘n misstofmoniteringskema wat twee jaar gelede tot stilstand gekom het weens ‘n finansiële tekort. Met finansiële hulp van Sasol Agri Trust en DAFF, en met inspeksiedienste van die Registrateur, word ‘n ooreenkoms binnekort verwag. Omnia het aangebied om ontledings teen kosprys te doen.

 

Uitgereik deur Hans Lombard Skakelkonsultante 

0

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

0